Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Beleid
Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
Trefwoorden
  • Beleid

Visie en beleid

8-3-2016

Steeds meer scholen en docenten beseffen de noodzaak om aandacht te besteden aan LOB.  Daar komt bij dat met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's in het vmbo, LOB in de nabije toekomst explicieter deel uitmaakt van de examenprogramma's. 
Scholen staan hierdoor voor de vraag hoe zij vorm en inhoud kunnen geven aan LOB in het onderwijsprogramma. Het ontwikkelen van een programma voor LOB vraagt om een duidelijke visie en beleid.

Doel

Het doel van LOB is dat leerlingen leren kiezen en het keuzeproces leren doorgronden. Zodoende worden leerlingen voorbereid  op een leven waarin zij door een steeds veranderende arbeidsmarkt gedwongen worden keuzes te maken voor opleiding en arbeid. In de nieuwe structuur van de beroepsgerichte programma's in het vmbo loopt loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling als een rode draad door het programma omdat het als een eindterm opgenomen is in het kernprogramma. Concreet betekent het de leerling in staat is zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Dit doet hij door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en loopbaan.

​Loopbaanoriëntatie en begeleiding LOB

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) loopt als een rode draad door de nieuwe beroepsgerichte programma’s van het vmbo. De animatie laat zien hoe LOB is opgenomen in de nieuwe programma's, hoe leerlingen werken aan loopbaancompetenties en het belang van loopbaanreflectiegesprekken en het loopbaandossier

Architectuur van de loopbaan

In dit animatiefilmpje laat Marinka Kuijpers het hoe, wat en waarom zien van loopbaancompetenties.