Verdiepingsmodule

8-10-2015

De verdiepingsmodule bestaat uit drie blokken: 1) analyse; 2) ontwerp; 3) evaluatie Met behulp van de bronnen en activiteiten in deze blokken leert u alleen of in een team vanuit een leerplankundig perspectief, programma-onderdelen voor LOB te ontwerpen. Daarbij hanteren we een cyclisch ontwerpproces van analyse, ontwerp en evaluatie. 

Blok 1: analyse

In het eerste blok staat de analyse centraal en gaat u onderzoeken in hoeverre het huidige programma voor LOB past bij de eigentijdse visie op LOB en de visie van de school.

Blok 2: ontwerp

In het tweede blok staat het ontwerp centraal. Passend bij de eigentijdse inzichten over LOB leert u een uitwerking te maken van (een onderdeel van) het LOB-programma. Daarbij rekening houden met de visie van de school.

Blok 3: evaluatie

In het derde blok staat de kwaliteit van het LOB-programma centraal. U leert de kwaliteit van het LOB-programma te onderzoeken en te verbeteren.