Reflectieve werkvormen

8-3-2016

Ter inspiratie een niet uitputtende lijst met reflectieve werkvormen, als aanvulling op de reflectiegesprekken of ter ondersteuning daarvan. Reflectie loopt als een rode draad met de ervaringen van leerlingen mee. De keuze voor een werkvorm is mede afhankelijk van de leerling en de fase waarin hij/zij zich in het oriëntatieproces bevindt. De opbrengsten kunnen in het loopbaandossier verzameld worden.

​In woord​In getallen of symbolen​In beelden​In beweging​Samen

​schrijf een autobiografie

​druk je ervaring in een getal uit

​maak een strip / cartoon over je ervaring

​gebruik gebaren / lichaamstaal om uitdrukking te geven aan je praktijkervaring

​speel het kwaliteitenspel

beschrijf een dag uit het leven van ...

​maak een mindmap en leg verbanden
​maak een mindmap met tekeningen en beeldmateriaal over je ervaring​kruip in de huid van ... door middel van een rollenspel
​speel een praktijksituatie / dilemma na

bedenk een Loesje over een praktijkervaring

​verzamel bedrijfsgegevens en -cijfers
​maak een puzzel over (een aspect) van een bedrijf dat je interessant lijkt
​kruip in de huid van ... met behulp van kleding (ver)kleed je als...)​maak samen een quiz en voer die uit

fantaseer over je toekomst: hoe ziet je leven er over 20 jaar uit

​maak een vraag- antwoordmatrix

​verzamel 'bewijsmateriaal'

​speel hints en beeld beroepen uit

​interview elkaar

interview een beroepsbeoefenaar

​stel wat-als-vragen op

​maak een collage / moodboard

speel het gevoelswereldspel

​interview ouders / familie / vrienden over je sterke en zwakke kanten

​rangschik gebeurtenissen op een tijdlijn​maak een tentoonstelling over je ervaring