Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw bb
 • vmbo onderbouw gl
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Differentiatie
 • Leerstijlen
 • Talentontwikkeling
 • Praktische vaardigheden
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
Trefwoorden
 • begeleiding
 • Reflectie

Reflectie en begeleiding

8-3-2016

Hoe krijgt de begeleiding van leerlingen binnen loopbaanoriëntatie vorm? Hoe reflecteer ik met leerlingen? Welke reflectieve werkvormen kan ik gebruiken en welke vragen stel ik leerlingen?

Sinds de loopbaancompetenties in het examenprogramma van het vmbo zijn opgenomen, staan loopbaanoriëntatie en -begeleiding sterk in de belangstelling. Reflectie, als middel om het keuzeproces te stimuleren, is onlosmakelijk verbonden aan loopbaanoriëntatie.
Met reflectie overdenken leerlingen het leerproces, zij blikken terug op een ervaring, maken een pas op de plaats, trekken conclusies en kijken vooruit. Voor reflectie ontbreekt in het onderwijs vaak de tijd en de rust. Er is veel oefening nodig om reflectie een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van de lespraktijk. Hiermee verandert ook de rol van de vakdocent: van een meer docerende naar een meer loopbaanbegeleidende rol.

De laatste tijd is er veel aandacht voor het voeren van loopbaanreflectiegespreken. Kenmerkend hiervoor is dat leraren mét leerlingen praten in plaats van tegen leerlingen praten. Aanvullend op de loopbaanreflectiegesprekken kunnen er ook andere meer praktische reflectieve werkvormen ingezet worden. Voor de beide vormen heeft SLO materiaal ontwikkeld.