Sector
 • Vmbo
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding
Trefwoorden
 • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Programma's en doorlopende leerlijnen

8-3-2016

​​Hoe geef ik vorm aan LOB? Hoe kan ik het keuzeproces van de leerling ondersteunden? Kan ik een doorlopende leerlijn maken voor loopbaanoriëntatie? In welk jaar starten we daarmee en wat is dan de inhoud? Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor LOB?

In de nieuwe structuur van de beroepsgerichte examenprogramma's loopt LOB als een rode draad door het examenprogramma dat bestaat uit een profielvak en vier keuzevakken. Concreet betekent het dat de leerling gestimuleerd wordt te oefenen met het maken van loopbaankeuzes. Leerlingen leren dat doordat zij oriënterende en realistische praktijkervaringen krijgen in het opleidingsveld, het beroepenveld en het maatschappelijk domein. Dit kan door leerlingen activiteiten uit te laten voeren binnen en buiten school én binnen en buiten het curriculum. Leerlingen reflecteren op de eigen kwaliteiten en motieven, het eigen handelen en de opgedane ervaringen.

De leerling leert op systematische wijze omgaan met de loopbaancompetenties:

 • Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik en hoe weet ik dat?
 • Motievenreflectie: Waar ga en sta ik voor en waarom?
 • Werkexploratie: waar ben ik op mijn plek en waarom daar?
 • Loopbaansturing: Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
 • Netwerken: Wie kan mij helpen en waarom die mensen

Bij een doorlopend programma voor LOB hebben leerlingen al vanaf leerjaar 1 de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen zodat zij een bewustere keuze kunnen maken van het vervolg van hun leerloopbaan. Het ontwerpen van een uitdagend LOB-programma vraagt om inspiratiebronnen met praktijkvoorbeelden. SLO heeft voor het vmbo diverse uitwerkingen gemaakt, variërend van scenario's tot doorlopende leerlijnen voor de verschillende leerwegen.