Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Drs. J.G.A. (Jan) Sniekers

Telefoon: 053-4840612
E-mail: j.sniekers@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / sectorspecialist vmbo

​Jan Sniekers is projectleider van twee projecten rond de theoretische leerweg in het vmbo. Het ene project is hoofdzakelijk een ontwikkelproject dat zich richt op de aansluiting tussen theoretische leerweg en vervolgonderwijs (havo en mbo), het andere een onderzoeksproject dat de wensen en mogelijkheden van een andere profilering van de theoretische leerweg onderzoekt. Binnen die projecten is hij betrokken bij de ontwikkeling van praktijknabije loopbaanoriëntatie en -begeleiding, vakkenintegratie, competentiegericht leren en samenhang in de ontwikkeling van algemene vaardigheden. Zijn vakachtergrond is geschiedenis, daarnaast is hij gespecialiseerd in onderwijs in Mens- en maatschappijvakken, in LOB en in competentiegericht onderwijs in het vmbo. Als projectleider coördineert hij het SLO-netwerk van tl-scholen, dat jaarlijks drie keer in drie regio's bijeen komt. Voor de tl-projecten werkt hij samen met het Platform-tl en het APS.

 Publicaties

 

 

Een havodiploma voor meer leerlingen : een studie naar een geïntegreerde leerroute vmbo-tl – havo 1103314-5-2012 10:22:26477http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Brink, G. van den;Duursma, J.;Jan Sniekers;Viola van Lanschot HubrechtIn enkele recente onderzoeken komt naar voren dat de aansluiting tussen de theoretische leerweg en havo op verschillende aspecten voor verbetering vatbaar is. Deze literatuurstudie onderzoekt de wenselijkheid en mogelijkheid van een geïntegreerde leerroute theoretische leerweg - havo. Deze - nieuw te ontwikkelen - leerroute zal een doorlopende opleiding theoretische leerweg (tl) - havo onder één dak kunnen zijn, waarbij de leerlingen in zes jaar zowel een tl- als een havodiploma behalen.De havoleerstof kan geleidelijk in het curriculum van de tl worden ingebouwd, de vakkenpakketkeuze in de tl zal er (vooral) plaatsvinden in het perspectief van de profielkeuze havo, loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) zal mede worden ingezet om leerlingen meer praktijk- en ervaringsgericht te laten leren, terwijl tegelijkertijd het programma van de 'havo top' gerichter afgestemd kan worden op de gewenste kennis, vaardigheden en competenties van het hbo.
Leerroutes voor LOB: de vmbo-scenario's praktisch uitgewerkt voor de vier leerwegen1119210-11-2015 14:03:0568http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Viola van Lanschot Hubrecht;Jan Sniekers (j.sniekers@slo.nl);j.vanhilten@slo.nlIn deze losse bijlage bij de publicatie Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg worden lessuggesties en ideeën gegeven voor het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsbeelden.
Naar een programma voor vakgeïntegreerde, praktijknabije LOB : in de bovenbouw van de theoretische leerweg 112371-4-2011 15:00:4383http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Viola van Lanschot Hubrecht;Jan Sniekers (j.sniekers@slo.nl)Afgelopen jaren zijn er diverse modellen ontwikkeld voor praktijknabije loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Een model waarbij vakken samen een belangrijke rol spelen bij de invulling van LOB ontbreekt echter tot op heden. In samenwerking met Openbaar vmbo/mavo Zeist is een programma voor leerjaar 3, een voorbeeldlessenserie en een try-out opgezet en geëvalueerd. Doel van het traject was om LOB-activiteiten te integreren in het vakonderwijs. Pdf-bestand
Praktijknabije loopbaanorientatie werkt : effecten van vakgeïntegreerde LOB op het Corlaer College in Nijkerk1134413-3-2013 10:47:30153http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Viola van Lanschot Hubrecht;Jan Sniekers Op het Corlaer College in Nijkerk is een door SLO ontwikkeld programma en de daarbij ontwikkelde voorbeeldlessenserie voor vakgeïntegreerde, praktijknabije LOB in een pilot uitgevoerd. De lessenserie is voor de pilot engiszins aangepast. Deze publicatie beschrijft het oorspronkelijke programma, de door het Corlaer College ontwikkelde variant en de resultaten van het onderzoek naar de effecten van het ontwikkelde programma. Pdf-bestand
Scenario's voor invoering van praktijknabije LOB in de bovenbouw van vmbo113523-2-2009 09:03:0368http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Viola van Lanschot Hubrecht;Jan SniekersLeerlingen moeten zichzelf leren kennen voordat ze keuzes kunnen maken over hun loopbaan.Complicerende factor hierbij is dat ze dat in het vmbo al op zeer jonge leeftijd moeten doen. Dit stelt hoge eisen aan de inhoud en de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en begeleiding. Willen scholen de leerling centraal stellen en aandacht besteden aan de individuele loopbaan van de leerling dan zal daar binnen het programma structureel aandacht aan besteed moetenworden. Deze publicatie is dan ook bedoeld als een handreiking voor managers, coördinatoren, decanen en mentoren die serieus werk willen maken van LOB en zowel visie als beleid aan willen scherpen. Pdf-bestand

Jan Sniekers