Vakspecifiek thema
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Evaluatiemethode

28-7-2015
Ontwikkelstadium​Voorbeeld evaluatie- aspect​Voorbeeld evaluatie- methode​Voorbeeld instrument
​Globaal ontwerp
bijv. werkwijze voor docenten
​Verwachte bruikbaarheid​ScreeningChecklist docentenonafhankelijkheid
​Gedeeltelijk uitgewerkt product
bijv. een doorlopend programma voor LOB
​Consistentie​Walk-throughCriterialijst evalueren
​Volledig uitgewerkt product
bijv. handreiking voor docenten
​Werkelijke bruikbaarheid​Micro-evaluatie​Checklist docenthandelen
​Geïmplementeerd product
bijv. leerlingmateriaal
​Werkelijke effectiviteit​Try-out​Vragenlijst voor leerlingen en docenten
​Volledig uitgewerkte leerlijn LOB​Verwachte effectiviteit​FocusgroepChecklist LOB
​Lesmateriaal in ieder stadium​Afhankelijk van stadium​Afhankelijk van stadiumChecklist LOB-lesmateriaal